Darujte nám prosím 2% z daní

Fyzická osoba
  1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 %  z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť,
  2. Obchodné meno (názov): Seniori v pohybe Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Budyšínska 10/A, 831 03, Bratislava Právna forma: Občianske združenie Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 51858703   Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2022) na váš daňový úrad v mieste vášho bydliska, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Zamestnanec
  1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2022) na váš daňový úrad v mieste vášho bydliska, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Vypíšte Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 1. 5. 2022 na daňový úrad v mieste vášho bydliska.
Právnická osoba
  • Právnické osoby môžu poukázať 1 % resp. 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
  • Ak právnická osoba v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane.
  • V daňovom priznaní pre právnické osoby– časť VI., sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácii, ktorú ste si vybrali. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ďakujem, že ste sa rozhodli podporiť  organizovanie ďalších voľnočasových aktivít pre seniorov v Bratislave a okolí. Vážime si túto formu podpory.

Ďaľšie články

Prechádzka v Horskom parku s výkladom – 2. časť

V spolupráci s pani Masarykovou sme pre Vás pripravili pokračovanie prechádzky v Horskom parku.  Tentokrát máme v pláne zavítať do Pruegerky (záhrady) a pôjdeme aj okolo Murmánskej výšiny – pamätníku obetiam Prvej svetovej vojny.

Šesť krokov ako zvíťaziť nad žltým bicyklom

Od septembra v Bratislave funguje nová služba Slovnaft BAjk – požičiavanie žltých bicyklov, za uvádzací poplatok jedno euro. Túto služby vnímame ako veľmi praktickú a využívanú, hlavne mladými ľuďmi. My sme sa pozreli na