Seniori v pohybe o.z.

Korešpondenčná adresa:
Budyšínska 10/A, 831 03, Bratislava

Ičo: 51858703

Mobil:
0944 577 573

E-mail:
seniorivpohybe@gmail.com