Seniori v pohybe o.z.

Korešpondenčná adresa:
Budyšínska 10/A, 831 03, Bratislava
IČO: 51858703
Mobil:
0944 577 573
E-mail:
seniorivpohybe@gmail.com