Martina

Martina

Ak práve necestujem,
a neobjavujem svet Ázie,
pomáham tam, kde sa dá.
Snažím sa robiť korektúru newslettrov a tiež koordinovať dobrovoľníkov združenia.

koordinátorka dobrovoľníkov, jazyková korektorka
Popolovo sivá Okrúhle ohraničenie Móda Logo (3)

Ivor

Expert na históriu Bratislavy,
sprievodca, ktorý pozná skoro všetky zákutia tohto mesta.

Tvorí pre nás túričky na mieru,
aby si seniori oprášili históriu
a mali tiež kondíciu 🙂

externista,
 vlastivedný sprievodca
Popolovo sivá Okrúhle ohraničenie Móda Logo (1)

Eva

Nové výzvy, nové plány,
ktoré rada mením na niečo,
čo obohacuje druhých.
Seniori mi prirástli k srdcu.
Stačí, keď vidím ich úsmevy na tvárach, som šťastná.

tvorkyňa programu, 
grafička
Popolovo sivá Okrúhle ohraničenie Móda Logo

Katarína

Fotografovanie je mojou vášňou už od detstva.
Okrem tejto záľuby mám rada svoju záhradu a motýle.
Ako dobrovoľníčka, vidím zmysel tejto práce, vyjadrením cez objektív, peknou fotografiou okamihu a momentov radostí.

fotografka
Popolovo sivá Okrúhle ohraničenie Móda Logo

Žofia

Písanie a rozhovory,
teší ma, keď vidím zmeny.
Rada sa pýtam, tvorím,
blogovanie ma skrátka baví,
dobrovoľníctvo mi dáva zmysel
je to niečo, čo ma posúva ďalej.

blogerka,
 pripravuje rozhovory
Popolovo sivá Okrúhle ohraničenie Móda Logo (1)

Andrej

Svet IT je rozmanitý, prostredníctvom nových technológii sme neustále v spojení s ostanými ľuďmi.
 Pre občianske združenie vytváram analýzu webovej stránky a tiež aktualizácie, ktoré sú potrebné.

                  externista, 
                   IT guru

Seniori v pohybe

Seniori v pohybe je občianske združenie, ktoré vzniklo v lete v roku 2018. Jej zakladateľkami sú Eva, Silvia a Nikol. Postupne sme náš tím rozšírili a s niektorými sa rozlúčili. Aktuálne pracujeme na budovaní kvalitného tímu, pretože len tak sa môžeme posúvať ďalej a tvoriť kvalitný program pre seniorov v Bratislave.

Naším cieľom je rozšíriť aktivity pre seniorov, ktoré budú spojené s pohybom a aktívnou starobou. Ponúknuť osamelým seniorom možnosť stretnúť sa s ostatnými rovesníkmi a patriť do komunity seniorov, ktorá sa vďaka aktivitám občianskeho združenia bude stretávať a ďalej socializovať.